Konsten att ta sig från att prata innovation till att vara innovativ…

En konferensanläggning en bit utanför tätorten ville visa omvärlden vad konferens innebar för dem. Konferens betyder ju att ”arbeta tillsammans”. Därför bjöd de in till att komma och provkonferera.

Det kom ca femtio besökare från hela södra Sverige.

En punkt i programmet var att under två timmar ta sig an en utmaning, dvs tillsammans skulle de arbeta fram förslag på hur man kunde underlätta för gäster som kom resandes med bil. Under dessa två timmar kom gästerna som aldrig tidigare hade träffat varandra, fram till ett tjugotal riktigt kreativa förslag på förbättringar. Och förslagen var värderade och utvalda ur det hundratal ideér som de först kom fram till!! Flertalet av deltagarna uttryckte en förvåning över hur kreativa de hade varit..

9 av 10 ledare anger kreativitet som en av deras organisations viktigaste framtida förmågor. En kreativitet som ska leda fram till ökad innovationskraft.

Det är natuligtvis många faktorer som påverkar en organisations innovationskraft, och kunskapen och medvetenheten kring innovation är stor.
Men utmaningen visar sig ofta vara att ta sig från att veta till att göra!
För att göra krävs att:
-    frigöra tid till utvecklingsarbete
-    återuppväcka det kreativa självförtroendet
-    kunna använda metoder för att omvandla kreativiteten till innovation och utveckling.

De flesta verksamheter kan inte vänta på att finna kreativa idéer av slump utan behöver ägna sig åt ett strukturerat innoverande. Därför behöver både medarbetare och ledare ta till sig nya sätt att arbeta. Att hyra in en konsult som moderator/facilitator/innovationsledare fungerar i stunden. Men det är i vardagen det behöver adderas nya metoder. Kvalitetssystemets ständiga förbättringar kompletteras med ständig, strukturerad innovation!

"De flesta verksamheter kan inte vänta på att finna kreativa idéer av slump utan behöver ägna sig åt ett strukturerat innoverande"

Det handlar om att förbereda organisationer för framtiden genom att införa arbetsmetoder för strukturerad utveckling och innovation. Att träna medarbetare på att använda nya metoder på verkliga situationer som uppstår i vardagen ger effekt redan under lärandeprocessen. Det handlar om att verkligen kunna arbeta tillsammans. Att kunna bygga vidare på andras idéer, att kunna växeldra i möten och att använda sig av metoder som involverar mötesdeltagarnas kompetens. Med andra ord; att skapa tillsammans!