Förberedd på det oförutsedda...

Två vänner var ute för att testa sina nya långfärdskridskor. Isen låg blank och vårsolen lös dem i ögonen. När de rundade en vassrugg ville det sig inte bättre än att de båda hamnade i en vak som strömt vatten hade öppnat.

En av vännerna blev totalt överraskad. Det här hade han aldrig varit med om förut. Han började vifta planlöst med armarna och försökte häva sig upp på isen som hela tiden sjönk under hans vikt. Sakta och säkert började hans krafter sina och paniken började göra sig påmind. Vän nr 2 hade varit med och övat på hur man ska hantera en situation som denna. Han vände snabbt om och tog sig med hjälp av spikarna i sina stavar upp på isen i den riktning som de hade kommit ifrån. Väl uppe på säker is tog han fram sitt rep och kastade över ena änden till sin panikslagne vän och drog upp honom ur vaken…

I en tid med ständigt ökande förändringstakt kan vi med största säkerhet veta att den verksamhet som vi befinner oss i kommer att möta på utmaningar som vi aldrig har varit med om förut, men som påverkar verksamheten så mycket att vi behöver hantera den på ett så bra sätt som möjligt!!
Exemplen på ”överraskade” verksamheter, privata, kommunala, politiska osv. är många och nya dyker upp i en strid ström.
Vi kan naturligtvis ”spana” så mycket vi kan och förutse händelser som påverkar, men vi måste likväl hantera utmaningen. Och vi har inget facit att hitta svaret i eftersom utmaningen är ny.  Inte ens i Harvard Business Review!

Vad vi kan göra, precis som skridskoåkare nr 2, är att förbereda oss för det okända genom att öva och lära.
Idag är den samlade kunskapen så omfattande att den omöjligen kan hanteras av en enda person varför vi behöver lära och öva oss att möta utmaningar tillsammans. Metoder som tar tillvara på vår verksamhets samlade förmåga. Ibland också kunskap och erfarenheter som hämtats in utifrån. Och inte bara för att hitta rätt svar utan också att identifiera rätt fråga. Einstein berättade att när han fick en timme på sig att lösa ett problem, använde han 55 minuter till att identifiera ”rätt” fråga och fem minuter till att besvara den!

Det handlar om att förbereda verksamheten för framtiden genom att införa arbetsmetoder för strukturerad problemlösning. Och att använda de metoder och (investera) den tid som krävs för att arbeta fram väl underbyggda beslut!  Att endast prata om det innebär inte att det blir gjort

Det bästa är att göra och lära i skarpt läge, dvs att träna på att använda nya metoder på verkliga situationer som uppstår i vardagen. Det handlar om att verkligen kunna arbeta tillsammans. Att kunna bygga vidare på andras idéer, att kunna växeldra och att använda sig av metoder som involverar deltagarnas erfarenheter och kompetens.
Med andra ord; att skapa tillsammans!