”Finns det något värre än att göra fel saker rackarns bra”?

Taylor, Ford och Toyota har alla bidragit till att vi har blivit väldigt duktiga på att göra det vi gör idag. Det har gjort att den materiella standarden har höjts avsevärt för väldigt många av oss.

Det har också inneburit att flertalet av dagens framgångsrika företag är konstruerade för att vara bäst på det de håller på med just nu. Det har varit stort fokus på HUR saker ska göras, det som vanligtvis kallas för produktivitet. VAD som ska göras har ofta överlämnats till en utvald grupp människor som har suttit instängda på forsknings- och utvecklingsavdelningar, avskilda från den övriga verksamheten. Faktum är att få av de organisationer som investerar mest pengar i forskning finns med bland de som idag räknas som de mest innovativa!!

Idag har vi nya förutsättningar där utbudet av varor och tjänster är större än efterfrågan. Förändringstakten är högre än någonsin och digitalisering förändrar förutsättningarna i alla branscher.
Osterwalder pratar om affärsmodeller och Kim/ Mauborgne pratar om Blue Ocean Strategy. Allt för att  hjälpa organisationer förbereda sig för framtiden.

När vi presenterar framtidsscenarier som dessa får vi nästan alltid frågan; Men hur ska vi och vår organisation förbereda oss för framtiden?. Det har varit fullt upp med att släcka produktionsbränder och hålla leveranstider. Vi har inte haft tid att varken arbeta med affärsmodeller eller strategier!

För att en organisation ska skapa en hållbar utvecklings- och innovationskraft behöver man införa arbetsmetoder som inkluderar alla medarbetare på ett engagerande sätt. Ledarskapet består till stor del av facilitering*, dvs ge medarbetarna rätt förutsättningar att verkligen kunna arbeta tillsammans.
Det handlar om att använda de metoder och (investera) den tid som krävs för att arbeta fram väl underbyggda beslut!  
Att kunna bygga vidare på andras idéer, att växeldra i möten och att använda sig av metoder som involverar medarbetarnas kreativitet, oavsett om den är introvert eller extrovert. Med andra ord; att skapa tillsammans!

Det bästa sättet att få det här att hända är genom att göra och lära i ”skarpt läge”. Att prata om det innebär inte automatiskt att det blir gjort!
Man behöver träna på metoderna i verkliga situationer som uppstår i vardagen. Det kan vara problemlösning, projektplanering, kundinvolverad affärsutveckling eller ett arbete kring mål och syfte.

Utmaningen är att göra både rätt saker och sakerna på rätt sätt!
 


* Alongside Leadership